Tin tức Hoạt động

Xem tất cả

Hỏi - đáp Pháp luật

Xem tất cả

THANH HUNG Email : thanhhung150665@yahoo.com CÂU HỎI: CĐCS muốn trích một số tiền để ủng hộ quỹ tình thương của chính quyền có được không?

08/04/2019

TRẢ LỜI:
Kính gửi anh “thanhhung150665”!
Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) được phân công tiếp nhận và giải đáp thắc mắc cho anh về các quy định về thu chi tài chính công đoàn cơ sở. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở; trong đó có quy định việc đảm bảo nguyên tắc “Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn” (Khoản 3, Điều 3).
Đồng thời, Điều 6 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở đã hướng dẫn cụ thể các khoản, mục chi để đảm bảo nguyên tắc thu, chi, quản lý tài chính; có thể phân thành 3 nhóm chính sau:
1. Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương;
2. Chi quản lý hành chính;
3. Chi hoạt động phong trào.
Đối với khoản mục chi “ủng hộ quỹ tình thương của chính quyền” mà anh đã nêu, Trung tâm đã đối chiếu với các quy định tại Điều 6 (đặc biệt tập trung đối chiếu với các khoản, mục chi hoạt động phong trào) và nhận thấy chưa phù hợp với nội dung quy định này. 
Để thực hiện tốt các quy định về thu, chi, quản lý tài chính, Công đoàn cơ sở cần tham khảo thêm ý kiến của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc liên hệ trực tiếp Ban tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố để được hỗ trợ hiệu quả hơn.
Trên đây là toàn bộ nội dung tham vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) gửi đến anh “thanhhung150665”.
Trân trọng!

Xem chi tiết

TRẦN THANH GIÀU Email: giautran2442@gmail.com Câu hỏi : Xin CĐLĐ VN cho tôi hỏi tôi là công nhân cty dệt may Kim Thành tại Củ Chi, đã làm việc được 4 năm,nay tôi đang có con nhỏ được 8tháng tuổi nhưng không chăm sóc con tôi quyết định viết đơn thôi việc. Tôi hỏi ban công đoàn cty có thể ký đơn cho tôi thôi việc ko đợi 45 ngày được không nhưng bên cty trả lời nếu tôi nghĩ như vậy sẽ bị trừ tiền vi phạm hợp đồng lao động.cty không ưu tiên cho ai hết kính mong bộ CĐLĐ giải đáp giúp tôi cty làm như vậy có đúng hay không?

08/04/2019

VÕ MINH GIÁP Email : vinhgiap13@gmail.com CÂU HỎI: Cho em hỏi. E bị tai nạn lao động công ty không chịu giải quyết em phải làm sao?

08/04/2019

gửi câu hỏi nếu bạn cần tư vấn