hoạt động Tin hoạt động chung

Tăng cường tư vấn pháp luật cho công nhân ở trọ

28/08/2018

Đây là lưu ý của LĐLĐ TP HCM đối với Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở khi triển khai kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ tư vấn pháp luật (TVPL).

Tổ TVPL chịu sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ CĐ cấp trên cơ sở và được hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ TP. Tổng số thành viên của tổ TVPL tối đa 3 người. Riêng CĐ các KCX-KCN TP thành lập tối đa 6 tổ TVPL tại 6 cụm KCX-KCN.

Tăng cường tư vấn pháp luật cho công nhân ở trọ - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM (trái) tư vấn cho công nhân tại các KCX-KCN TP

Ngoài đa dạng các hình thức tư vấn, LĐLĐ TP lưu ý CĐ cấp trên cơ sở tăng cường tư vấn lưu động tại các khu nhà trọ, tổ công nhân tự quản, nơi có quan hệ lao động phức tạp; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp lao động. Nội dung tư vấn tập trung vào Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… Kinh phí hoạt động của tổ TVPL do CĐ cấp trên cơ sở bảo đảm theo quy chế chi tiêu nội bộ.


Tin-ảnh: H.Đào